Tot sobre el compost

El compost és molt més que un simple fertilitzant; és el resultat de la descomposició controlada d’elements orgànics. Descobreix com aquest procés converteix els residus en una font rica de nutrients per a la terra i les plantes.

Què és?

Veure més

L’elaboració

Veure més

Composició

Veure més

Fases

Veure més