El compost és un fertilitzant natural nascut de la descomposició controlada de matèria orgànica. Aquest procés dona lloc a un adob orgànic 100% natural, amb una textura terrosa i color negre, lliure d’olors indesitjades.

Per a què s’utilitza el compost?

Les característiques distintives del compost fan d’ell un aliat incomparable en la millora de la fertilitat dels sòls i la salut dels cultius. El seu valor transcendeix la simple aportació de nutrients; el compost és una inversió en la vitalitat del nostre entorn agrícola i agroecològic.

Amb l’addició de compost als cultius, es despleguen una sèrie de beneficis agroecològics:

Aportació de nutrients clau

El compost enriqueix els sòls amb nutrients essencials, alimentant la vitalitat dels cultius.

Optimització

del sòl

Millora la capacitat del sòl per intercanviar nutrients, potenciant l’eficàcia de l’absorció de nutrients pels cultius.

Serveis agroecològics elevats

Augment del contingut de carboni.
Millora del cicle hidrològic.
Increment del reciclatge de nutrients i foment de la biodiversitat microbiana.

Beneficis del compost

El compost és molt útil per a tota classe de sòls. A més de ser un producte provinent del reciclatge de material orgànic, també té altres beneficis, directes o indirectes, tant en la seva producció com en la seva posterior utilització:

Físics

 • Augmenta la ventilació.
 • Millora la velocitat d’infiltració d’aigua
 • Augmenta la capacitat de retenció de l’aigua.
 • Millora l’estructuració del sòl.

Químics

 • La matèria orgànica augmenta la CIC.
 • Aporta nutrients N-P-K.
 • Aporta carboni i nitrogen per al desenvolupament dels microorganismes

Biològics

 • Promou la micorrització.
 • Augmenta l’activitat dels microorganismes.
 • Pot disminuir l’activitat de patògens.
 • Augmenta el número de cucs de terra.

Ambientals

 • Reciclatge de residus orgànics.
 • Disminució de l’erosió de sòls.
 • Fixació del carboni al sòl.

Les aplicacions del compost són moltes i gràcies a les seves propietats i al seu origen orgànic és un producte responsable amb el medi ambient i afavoreix i ajuda al creixement vegetal.

Al mateix temps, la seva producció permet revaloritzar la quantitat de rebuig de material orgànic que produeix la nostra societat.

El compost és el millor aliat dels agricultors i jardiners, també és apte per a ús domèstic