Planta de compostatge

A Compost Segrià destaquem per la nostra extensa experiència i la nostra relació pròxima amb els clients. Amb molts anys de treball colze a colze, ens diferenciem d’altres empreses de compostatge comprometent-nos a proporcionar el millor servei possible i adaptant-nos a les seves necessitats específiques. Així, oferim als nostres clients un servei integral i personalitzat per a cada situació.

Coneix els nostres serveis

Què és una planta de compostatge?

A Compost Segrià disposem d’una planta de compostatge amb les instal·lacions adequades perquè els residus orgànics siguin transformats en compost. Aquestes instal·lacions permeten que el procés de compostatge es dugui a terme de forma controlada i respectuosa amb el medi ambient.

La nostra planta de compostatge

Zona de recepció

Veure més

Zona de fermentació

Veure més

Zona de maduració

Veure més

Zona de producte acabat

Veure més

En què consisteix
el procés de compostatge?

El procés de compostatge és una part integral de la nostra missió a Compost Segrià, ja que ens permet crear adobs i fertilitzants orgànics de primera qualitat. El compost, un dels nostres adobs més versàtils, és resultat d’una descomposició natural de matèries orgàniques inicials, realitzada de manera controlada. Aquest procés implica la participació de microorganismes beneficiosos per a la vida vegetal, convertint el compost en una barreja altament nutritiva i beneficiosa per al creixement de tot tipus de cultius i vegetals.

És essencial realitzar el tractament de compostatge en instal·lacions específiques per assegurar-nos que el producte final sigui d’òptima qualitat, com és el cas del nostre compost a Compost Segrià. Els nostres adobs i fertilitzants no només són valuables per a l’agricultura, sinó que també juguen un paper important en la jardineria i en la conservació i recuperació de sòls degradats.

És important destacar que el procés de compostatge no afecta negativament el medi ambient ni la salut, sempre que es realitzi correctament. A través del compostatge de despulles orgàniques, contribuïm a la reducció dels residus i fomentem el reciclatge com una manera de minimitzar el nostre impacte en el planeta Terra i els seus recursos naturals.