El compostatge és un procés bioquímic mitjançant el qual es descompon matèria orgànica i s’obté un humus anomenat compost. Les fases del procés de compostatge són molt concretes i han de ser controlades freqüentment perquè la temperatura, la humitat, l’oxigen i altres factors siguin els idonis i es desenvolupin correctament. Per norma general es requereix d’unes instal·lacions específiques on dur a terme tot el compostatge, precisament per assegurar un major control sobre com evoluciona etapa per etapa la matèria primera que s’ha de convertir en el compost.

A continuació t’expliquem les diferents etapes del procés de compostatge:

1. Fase Mesòfila

La barreja de primeres matèries encara està a una temperatura ambient i sense humidificar. Els microorganismes “mesòfils” (microorganismes que creixen entre els 20-45 °C) comencen a reproduir-se descomponent molècules orgàniques. L’activitat metabòlica dels microorganismes eleva la temperatura a 40-45 °C en un període de dos a vuit dies. També baixa el pH de la barreja a causa de la producció d’àcids orgànics.

2. Fase Termòfila

També anomenada fase d’“higienització”, en aquesta etapa la temperatura puja a més de 45 °C i els microorganismes mesòfils són substituïts pels “termòfils” (microorganismes que proliferen a temperatures d’entre 45 °C i 70 °C). Els termòfils descomponen fonts més complexes de carboni, com la cel·lulosa i la lignina. Un altre canvi important és que el nitrogen es transforma en amoníac i el pH de la barreja es torna alcalí.
A partir de 60° comença l’etapa termòfila del procés. En el qual els organismes capaços de viure en condicions de molta calor degraden molècules complexes.
Posteriorment i durant diversos dies, inclús mesos (depenent de les primeres matèries emprades), es manté la temperatura elevada i es redueix l’activitat biològica dels microorganismes. Llavors es produeix un procés de pasteurització en el que moren bactèries i contaminants perjudicials (com la Salmonel·la o la Escherichia coli). Aquest procés permet que s’higienitzi el producte.
Durant aquesta fase s’ha d’airejar la barreja de forma freqüent amb l’objectiu d’aportar oxigen als microorganismes i que puguin seguir descomponent.

3. Fase de Refredament

Quan el carboni i el nitrogen han estat consumits, baixa la temperatura de nou fins als 40-45 °C. Els mesòfils tornen a aparèixer i descomponen el material restant de cel·lulosa i lignina. També el pH descendeix una altra vegada lleugerament.

4. Fase de maduració

Aquesta etapa del procés requereix que la barreja es mantingui a temperatura ambient. Durant aquest temps es produeixen una sèrie de reaccions secundàries que provoquen una condensació i polimerització de l’humus. En finalitzar aquest període obtenim un producte que ja es pot anomenar compost.

El procés de compostatge aporta grans beneficis a les esmenes orgàniques, li ofereix una higienització, una reducció dels mals olors i disminueix els volums que s’han d’aplicar. Sens dubte el compost és un dels fertilitzants més complets i profitosos per a la vida vegetal.