Compost S4

El Compost s4 és un fertilitzant orgànic que s’obté mitjançant un procés biològic natural. Comprar compost té molts avantatges, ja que és ric en matèria orgànica i compta amb microorganismes essencials pel bon desenvolupament dels cultius i dels sòls.

El compost orgànic s’obté a partir d’un procés anomenat “compostatge”, que consisteix en la descomposició de primeres matèries d’origen orgànic. Aquest procés es duu a terme a unes instal·lacions especials, des d’on es monitoritza tota la seva producció de forma controlada per aconseguir la millor qualitat possible. El producte resultant és bioestable, homogeni, segur i lliure d’olors.

Un altre dels avantatges del Compost s4 és que el seu transport i la seva aplicació són fàcils i no resulten un perill per al medi ambient ni per a la salut. El compost orgànic és molt utilitzat a l’agricultura, ja que, al tenir un alt contingut de matèria orgànica, millora les característiques de les terres on s’aplica. Per exemple: incrementa l’aigua disponible, augmenta la fertilitat, l’activitat microbiològica puja, hi ha una major oxigenació, entre d’altres.