Zona de recepció

Aquest espai és una superfície que està correctament impermeabilitzada i és tan àmplia com per acollir els diferents tipus de primeres matèries que ens arriben constantment. És en aquesta etapa quan s’analitza i es classifica la matèria primera.

Zona de fermentació

Aquí es situen les matèries primeres barrejades de forma homogènia i es produeix el procés de transformació, pròpiament conegut com a “compostatge”. Ja que la matèria orgànica es degrada de forma natural, arribant a una temperatura superior a 70 °C, les nostres instal·lacions són les òptimes per dur a terme tot això de manera controlada i sense córrer cap risc

Zona de maduració

És una zona impermeabilitzada amb la finalitat d’impedir que es faci malbé el producte. En aquest lloc es deixa reposar el compost i es remou de forma periòdica per oxigenar la barreja i evitar que els microorganismes beneficiosos per als cultius i els sòls es morin per falta d’oxigen.

Zona de producte acabat

En aquesta instal·lació es diposita el producte final. Aquí el nostre compost ja es troba estabilitzat i garbellat. Un dels avantatges d’aquest producte és que el seu emmagatzematge i transport no suposen cap risc ni per la salut ni per al medi ambient.